Lõppenud on registreerimine NLP PRAKTIKU taseme 41. VÄLJAÕPPEKURSUSELE

NLP PRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS nr. 41  23 päeva, kokku 192 tundi KURSUS TOIMUB Villa Wessetis…

Veebikursus “Kuidas hoida jalad maas ja pea selge?”

Veebikursus „Kuidas hoida jalad maas ja pea selge?“ 8 x 3 ak/tundi, kokku 24 ak/tundi…

NB! Viisime kontaktõppelt distantsõppele kõik pooleliolevad NLP kursused

Kõik pooleliolevad NLP kursused jätkavad distantsõppena kuni eriolukorra või kursuse lõpuni. Kolime oma koolitused üle…

Algas NLP Meisterpraktiku väljaõppekursus aprillis 2020, alustasime online õppena.

Koolitus toimub e-õppena kuni eriolukorra lõppemiseni, so onlines tehtava koolitusena. Antud juhul on tegemist veebikeskkonnas…

Arenguprogramm KOOLITAJALE – ARENDAJALE “Koolitajaks olemise kunst” uus kursus alustab oktoobris 2020! Registreerimine on alanud.

Koolitaja jt arendusspetsialistide (sisekoolitaja, personalitöötaja, juhendaja, juht jt) igapäevane töö esitab nõudmisi väga mitmekülgsetele oskustele….

Algas NLP Praktiku 40. väljaõppekursus

NLP PRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS nr. 40  23 päeva, kokku 192 tundi KURSUS TOIMUB ONLINES  mais…