Andrus

Mida on NLP kursused (NLP Praktik ja Meisterpraktik) mulle andnud?

1. Andis mulle piirideta vaateulatuse, mõistmisega, et ainsaks piiravaks teguriks on minu enda usk vaateulatuse piiratusse.
2. Kasulikuim oli minu jaoks arusaam, et pole olemas universaalset kasu. Hetk, mida ei saa lugeda [majanduslikuks mõttes] kasuks, oli arve tasumise hetk – mis aga ei vähenda ivakestki investeeringu enda väärtust
3.1. Oskan efektiivsemalt juhtida iseennast ja teisi – olen mõistnud et inimeste juhtimine on illusioon, ulm, mis juhib inimesi.
Januse võib ju kaevule juhatada kuid jooma pole teda võimalik sundida. Küll on aga võimalik anda endast kõik, et janusel tekiks taipamine veest kui janu kustutajast ning seeläbi soov juua. Kui seda nimetada NLP juhtimiseks, siis on see NLPI poolt toodud lubadus kursuse tulemustest täidetud.
3.2. Oman suuremat suhtlemiskompetentsust – minu tänasel kulgemistrajektooril on suhtlemine erand, vaikimine reegel. Vaikimine eeldab aga enesega head suhtlemist. Seega, ma loeksin ka teise toodud lubaduse õppetulemuse kohta positiivselt arvestatuks.
3.3. Olen loovam praktiliste lahenduste leidmisel – Kuidas täpselt loovam? Kuna ma tean, et ma olen loov? Millised on praktilisuse kriteeriumid? Mille või kelle suhtes lahendus?
Ma usun, et NLP aitas selitada minu taipamist olemasolust ning jõustada liikumist oma suurima unistuse poole. Täna olen ma selle saavutanud – olen jõudnud koju. Kui nüüd küsida, kas oleksin selle saavutanud ilma NLPta, siis ma ei tea seda vastust, samas, NLP rolli mittearvestamine ei saa tulla kõne allagi.
Tänan veelkord kogu südamest oma õpetajaid, kelleks olid nii Ave, Külli ja Viive , kui kõik kursusekaaslased.
HEAD!

Ṭhitañāṇo
(Andrus Kahn)
NB – tegemist pole tasulise NLP reklaamiga, mind pole kinni makstud, kirjutasin eeltoodu ausalt ja puhtast südamest

Tagasiside

Uudised