Läbilõige tehtud töödest

2018 aastal toimunud koolitused:

NLP VÄLJAÕPPEKURSUSED
• NLP Praktik väljaõppekursus – 192 tundi
• NLP Meisterpraktik väljaõppekursus – 144 tundi

TELLITUD KOOLITUSED
1. Enesearengu ja praktilise psühholoogia koolitused:
• Teadlik enesejuhtimine – 8 tundi
• Positiivne psühholooga – 16 tundi
• Barjäärid meis ja meie ümber – 8 tundi
• Emotsionaalse intelligentsuse arendamine – 8 tundi
• NLP – lihtne, lõbus ja tulemusi loov – 8 ja 4 tundi
• Emotsionaalselt nutikas tegutsemine igapäevatöös – 16 tundi ja 8 tundi
• Lustlikult pingetest priiks 8 tundi
• Tark ei torma – enesejuhtimise meistriklass – 16 tundi

2. Suhtlemis- ja mõjutamisoskuste koolitused:
• Arenguprogramm „Meisterliku suhtleja võtmeoskused“, kokku 48 tundi:
– „Emotsionaalselt nutikas tegutsemine igapäevatöös“ – 16 tundi
– „Barjääride ületamine küsimuste kaudu“ – 16 tundi
– „Keele vägi – keele valitsemine suhtlemisel“ – 16 tundi
• Keel ja meel nõustamisel ja müügis – 8 tundi
• Keel ja meel telefoninõustamisel ja –müügis – 8 tundi
• Kliendi südant võitev teenindussuhtlus – 16 tundi
• Läbirääkimis- ja argumenteerimismeisterlikkus – 16 tundi
• Esinemis- ja mõjutamismeisterlikkus – 16 tundi
• Keele vägi – keele valitsemine suhtlemisel – 8 tundi
• Enese mõistetavaks tegemise kunst – meisterlik argumenteerimine – 8 tundi
• Eelarvamustevaba suhtlus – 8 tundi
• Kuidas ennetada ja lahendada konflikte? – 8 tundi

• Müümiseta müümine ehk kuidas saada klient ostma – 32 tundi + supervisioon

3. Liiidrikäitumise ja koostöökoolitused:
• „Meie“ vägi ja koostöö jõud – 16 tundi
• Tulemuslikult tulevikku – eesmärgistamine ja enesemotivatsiooni juhtimine – 8 tundi
• Ühiselt tulevikku – projekti juhtgrupi koolitus – 6 tundi