Viive Einfeldt

VIIVE

Amet: NLP treener, täiskasvanute koolitaja 7.tase; suhtlemistreener, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse programmi  koolitaja, tähelepanu ja meelerahu koolitaja; psühholoog, õppija ja areneja

Kogemus: Õppijana ja arenejana alates 1957; kolme poja emana alates 1978; psühholoogina alates 1986; koolitajana alates 1993; ettevõtjana alates 1996; suhtlemistreenerina alates 1997; NLP treenerina alates 1997; TÜ väärtusarenduse programmi koolitajana alates 2012; tähelepanu ja meelerahu koolitajana alates 2015.

Miks NLP? Me valime küllalt varakult, mida oma elus tähtsaks pidada. Olen kogu elu olnud üsna tähelepanelik vaatleja ja uudishimulik õppija, et ise mõista ja kasutada. Pole paremat ja intensiivsemat õppimisviisi kui õpetamine. NLP õppimine ja õpetamine on aidanud sõnastada oma sihi siin elus. See on hästi lihtne – „tuua taevas maa peale“ ehk kõike omandatut rakendada siin ja praegu. Uue otsimine on põnev ja tore, kasulik aga vaid oma elus katsetamisel ja rakendamisel. Koolitajana ja NLP treenerina olen aru saanud, et teooriat tuleb kasutada praktikas, teadmised on vaja rakendada tegevusse, mõtted on vaja viia ellu, sest eelkõige saame me õppida oma reaalsest kogemusest. Minu kaugem idee on aidata oma tegevusega kaasa tasakaalu ja harmoonia loomisele enda ja teiste elus, suhetes, eneserealiseerimisel, koostöös, mistahes arengus. Isiklikus plaanis elan oma väärtustele vastavat elu.

Kontaktandmed
 512 1864

viive.einfeldt@gmail.com, nlpinstituut@nlpinstituut.ee
———————————————————————– 

Viive Einfeldt CV

Kodakondsus: Eesti

Sünniaeg: 24.mai 1957

Kontaktandmed:  tel 51 21 864, e – post:  viive.einfeldt@gmail.com

Koolitaja staaž: alates 1993, sellest põhitegevusena täiskasvanute koolitaja alates 1996 a.

 Haridus ja kvalifikatsioon:

 • 1972 – 1975 Tartu 7. Keskkool, ajaloo eriklass
 • 1975 – 1980 Tartu Riiklik Ülikool, psühholoog, õpetaja, diplom nr 262341 EB
 • 2015 Kutsekvalifikatsioon: täiskasvanute koolitaja, tase 7, kutsetunnistus 100241 (2015 – 2020) https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused/10562227
 • 2015 Vaikuseminutite (tähelepanu ja meelerahu) koolitaja
 • 2005 Kutsekvalifikatsioon: Suhtlemistreener V, kutsetunnistus 007357 (2005 – 2010)
 • 2001 NLP Trainer´i rahvusvaheline sertifikaat
 • 1998 Suhtlemistreeneri sertifikaat
 • 1997 NLP Master Practitioner sertifikaat
 • 1996 NLP Practitioner sertifikaat
 • 1993 Instructor of Effectiveness Training sertifikaat

Täienduskoolitus, õppimine tasemeõppes:

 • 2019 Rollimängust rollitreeninguni, ja vastupidi – kuidas ja miks? Andras meistriklass, Endel Hango
 • 2019 Lävendipõhise hindamise ja TäKS-i teabepäev, HTM, EKKA, Töötukassa
 • 2019 Arengut toetava eneseanalüüsi koostamine. Innowise, Marin Johnson
 • 2019 Interaktiivsed harjutused H5P. Zeetings.com kasutamisvõimalused. Sisekoolitus Pärnu Kolledźi õppejõududele, Diana Lõvi TÜ
 • 2019 Ajusõbralik õppimine, DevelopDesign
 • 2019 Eesti Psühholoogia Konverents: Töönauding läbi vaimse tasakaalu
 • 2019 Inspireeriva õpetaja- ja koolikuvandi loomine ja juhtimine, Tallinna Õpetajate Maja, Signe Ventsel
 • 2018 IV koolitajate mittekonverents Õpi nagu filmis: koolitaja objektiivis EPALE, ANDRAS
 • 2017 Täiendusõppeprogramm Töökeskse nõustamise koolituse ettevalmistamise kursus (40 h), Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
 • 2017 8-nädalane Teadvelolekupõhine Omaksvõtmise ja Pühendumise treening (ACT), Eesti NLP Instituut Ave Eero
 • 2017 Nüüdisaegne õpikäsitus, Tartu ülikooli haridusteaduste instituut
 • 2017 Mõjukas koolitaja ja mõjus koolitus (7 h), Andrase meistriklass, Merle Lõhmus TTÜ
 • 2017 Kvalitatiivsed uurimis-ja analüüsimeetodid (14 h). Sisekoolitus Pärnu Kolledźi õppejõududele, Tartu Ülikool, Eneli Kindsiko
 • 2017 Hea kool kui väärtuspõhine kool, Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut
 • 2017 Laste ärksameelsuse arendamine, Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakool, Nimrod Sheinman, Iisrael
 • 2016 EMITA V konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“
 • 2016 Graafiline visualiseerimine ja protsessi lihtsustamine, Creativity Catcher OÜ
 • 2016 8-nädalane teadveloleku kogemuslik kursus: Vaikuseminutite süvakursuse juhendajate koolitus
 • 2015 Vaikuseminutite (tähelepanu ja meelerahu) koolitaja koolitus, Avatud Meele Instituut
 • 2015 Moreno Keskus, Supervisioon „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ koolitajate koolitusel osalenutele
 • 2014 – 2015 MTÜ Lastekaitse Liit projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ koolitajate koolitus
 • 2012 – 2014 Isiksuse osade psühholoogia. Hääledialoog. (Psychology of Selves, Voice Dialogue Therapy) väljaõppekursus, prof. S. Strekalov EUROTAS
 • 2012 Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajate täiendusõppe programm II
 • 2011 -2012 Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajate täiendusõppe programm I
 • 2006 Moscow Center of NLP in Education, Meta Leadership
 • 20015 Supervisioon, Elle Niit
 • 2004 EBS Juhtimiskoolituse Keskus, Inimkapitali kaasaegse juhtimise arenguprogramm
 • 2003 Rahvusvaheline projektijuhtimine, TÜ Pärnu Kolledź
 • 2001 Moscow Center of NLP in Education, NLP treeneriks kvalifitseerumise kursus
 • 1999 Robert Dilts Institute, süsteemne mõtlemine organisatsioonis
 • 1997 – 1998 Suhtlemistreenerite väljaõppekursus, Self II
 • 1994 – 1997 NLP väljaõppekursus
 • 1995 – 1996 Kunstiteraapia, loovustreeningute väljaõppekursus
 • 1993 Efektiivsustreeningute väljaõppekursus (Gordoni perekool)
 • 1993 – 1997 Pereteraapia, väljaõppekursus
 • 1993 – 1996 Täiendõppekursused psühhodiagnostika, enesekehtestamise, juhtimise, meeskonnatöö, kriisipsühholoogia ja grupiteraapia alal

Töökäik:

TÜ Pärnu Kolledź, suhtlemispsühholoogia külalisõppejõud (alates 2016)

MTÜ Vaikuseminutid keskendumisvõime ja heaoluprogrammide koolitaja (alates 2015)

TÜ eetikakeskuse väärtusprogrammide koolitaja (alates 2012)

OÜ 8feh, omanik ja koolitaja (alates 2006)

MTÜ Eesti NLP Instituut, juhatuse liige, koolitaja (alates 2002)

Koolitus- ja konsultatsioonifirma AKKA OÜ, omanik, juhataja, koolitaja (1996 – 2006)

Paikuse Politseikool, psühholoogia õpetaja (1999 – 2000)

Pärnu Lasteabikeskus, psühholoog (1993 – 1996)

Pärnu Linna Täitevkomitee, alaealiste asjade komisjoni vastutav sekretär (1987 – 1993)

Pärnu Linna Kutsenõuandla, juhataja (1983 – 1987)

Pärnu Linna TK Haridusosakond, kooli-ja klassivälise töö inspektor (1981 – 1983)

Erialased organisatsioonid:

Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu asutajaliige

ETKA Andras liige

Täiskasvanukoolituse võrgustiku koordinaator Pärnumaal

Huvialad:

Elamused (lugemine, muusika, reisid), jooga ja mediteerimine, psühholoogia laiemalt

 

Aasta koolitaja 2011 (Andras), Pärnumaa aasta koolitaja 2011 (Andras)