Viive Einfeldt

VIIVE

Amet: NLP treener, täiskasvanute koolitaja 7.tase; suhtlemistreener, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse programmi  koolitaja, tähelepanu ja meelerahu koolitaja; psühholoog, õppija ja areneja

Kogemus:

Õppijana ja arenejana alates 1957; kolme poja emana alates 1978; psühholoogina alates 1986; koolitajana alates 1993; ettevõtjana alates 1996; suhtlemistreenerina alates 1997; NLP treenerina alates 1997; TÜ väärtusarenduse programmi koolitajana alates 2012; tähelepanu ja meelerahu koolitajana alates 2015.

Miks NLP?

Me valime küllalt varakult, mida oma elus tähtsaks pidada. Olen kogu elu olnud üsna tähelepanelik vaatleja ja uudishimulik õppija, et ise mõista ja kasutada. Pole paremat ja intensiivsemat õppimisviisi kui õpetamine. NLP õppimine ja õpetamine on aidanud sõnastada oma sihi siin elus. See on hästi lihtne – „tuua taevas maa peale“ ehk kõike omandatut rakendada siin ja praegu. Uue otsimine on põnev ja tore, kasulik aga vaid oma elus katsetamisel ja rakendamisel. Koolitajana ja NLP treenerina olen aru saanud, et teooriat tuleb kasutada praktikas, teadmised on vaja rakendada tegevusse, mõtted on vaja viia ellu, sest eelkõige saame me õppida oma reaalsest kogemusest. Minu kaugem idee on aidata oma tegevusega kaasa tasakaalu ja harmoonia loomisele enda ja teiste elus, suhetes, eneserealiseerimisel, koostöös, mistahes arengus. Isiklikus plaanis elan oma väärtustele vastavat elu.

Kontaktandmed
 512 1864

viive.einfeldt@gmail.com, nlpinstituut@nlpinstituut.ee