Ave Eero

Ave

Amet: NLP treener; meelerahu ja tähelepanu koolitaja; psühholoog; suhtlemistreener

Kogemus: Pidevas arenemise protsessis alates 1965;  ühe imelise poja emana alates 1987; psühholoogina alates 1991; koolitajana alates 1993; ettevõtjana alates 1996; NLP treenerina ja suhtlemistreenerina alates 1997; maastikuehitajana alates 2013; tähelepanu ja meelerahu koolitajana alates 2015.

Miks NLP? Mul on privileeg elada metsade rüpes, kauni looduse keskel. Siin elades on lihtne märgata, kuidas loodu toimib. Lihtsus. Kooskõla. Aktsepteerimine. Kohanemine. Kõik on paigas liigsete ponnistusteta. Inimelu konteksti ülekantuna: Ole tähelepanelik (selle suhtes, mis tegelikult on). Otsusta. Toimi (vastavalt OMA otsusele). Meile ei anta head või halba elu. Meile antakse elu. Meist endist sõltub, mis me antud elust teeme. NLP on nagu loodus: lihtne, süsteemne, lähtub kasulikkuse printsiibist ning ei nõua liigseid ponnistusi. NLP meetodeid on lõbus kasutada ja need on käepärased igaühele. Olen veendunud, et liigne surmtõsidus ja hambad risti elus edasirühkimine toidab ebakompetentsust professionaalses plaanis ja kannatusi inimlkus plaanis. NLP praktilisi vahendeid kasutades on võimlik oma aju (ja seeläbi elu) hõlpsasti juhtida ja teha seda nii, et rõõm ning tegutsemislust kaduma ei lähe. Pole olemas võimatuid olukordi, on vaid sobimatud seisundid situatsioonidega toimetulekuks. Minuga haakub väga NLP protsessikesksus ja süsteemi perspektiiv. NLP kogemus on mind õpetanud igale olukorrale lähenema erinevatest vaatenurkadest ning märkama „puude taga metsa“ ja „metsa sees puid“. Minu väärtustega kõlab kokku NLP mõtteviisile omane heatahtlik ausus. Ausus koos hoolivusega. Usun, et igaühes on olemas kõik sisemised ressursid, mis on vajalikud soovitud muutuste loomiseks. NLP treenerina on minu missiooniks aidata inimestel neid ressursse avastada ja otstarbekalt rakendada.

Kontaktandmed
5646 4265

eeroave@gmail.com, nlpinstituut@nlpinstituut.ee

————————————————————————

CV AVE EERO
Sünniaeg: 8. veebruar 1965.a.
Kontaktandmed:
1. mobiiltelefon: 56 464265
2. e – post: eeroave@gmail.com, nlpinstituut@nlpinstituut.ee
Lõpetatud kool, lõpetamise aasta, omandatud eriala, diplomi nr:
 Tallinna Pedagoogikaülikool, 1992.a. pedagoogika ja psühholoogia eriala, diplom
nr 015404
 Räpina Aianduskool, 2013.a. maastikuehituse eriala, diplom nr 021787
Koolitaja staaž: 28 aastat, sellest põhitegevusena täiskasvanute koolitaja alates 1996.a.
Kvalifikatsioonid:
 Kutsekvalifikatsioon: täiskasvanute koolitaja, tase 7, kutsetunnistus 139574 (välja antud 2018)
 NLP Trainer sertifikaat (2002.a.)
 Suhtlemistreener V, kutsetunnistus 007358 (välja antud 2005-2010)
 Suhtlemistreeneri sertifikaat (1998.a.)
 NLP Master Practitioner sertifikaat (1997.a.)
 NLP Practitioner sertifikaat (1996.a.)
 Instructor of Effectiveness Training sertifikaat (1993.a.)
Täienduskoolitus, õppimine tasemeõppes:
 Sotsiaalsete oskuste kursus „Iseolemise julgus ja koostegemise tarkus“, Õppekeskus TÕRU,
24 tundi (2023)
 Täiskasvanuõppe õppedisainer, Innowise, 95 tundi (2022)
 Uncommon Sense Teaching, Coursera (2022)
 Learning How to Learn, Coursera, (2022)
 Visuaalse lihtsustamise online meistriklass, Kati Orav, 12 tundi (2023)
 Bibliotherapy, Literature and Mental Health, Book Therapy, 2021
 Metafoorkaartide meistriklass, Kristina Tamm (2021)
 CARe metoodika koolitus „Personaalne taastumine“, Triin Vana, Dagmar Narusson (2021)
 Ajusõbralik koolitamine, Kristel Jalak, Kadri Kõiv (2019)
 Mindfulness Based Stress Reduction – intensive, Leena Pennanen (2019)
 Suveseminar eesti rahva- ja muinasjuttudest "Marjakobarast Unenäorongini“, Piret Päär 2018
 ACT Inner Circle – a six month supportive mentoring experience, Russ Harris jt (2016 – 2017)
 Laste ärksameelsuse arendamine, Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakool,
Nimrod Sheinman, Iisrael (2017)
 ACT Advanced Course, Russ Harris (2016)
 Teadvelolekupõhine Omaksvõtmise ja Pühendumise Teraapia, ACT for Beginners, Russ
Harris (2016)
 8-nädalane teadveloleku kogemuslik kursus: Vaikuseminutite süvakursuse juhendajate
koolitus (2016)
 Meistriklass: Mindfulness`i kasutamine ettevõtete igapäevatöös ja juhtimises, Kalapa
Leadership Academy, Chris Tamdjidi (2016)
 Vaikuseminutite (tähelepanu ja meelerahu) koolitaja koolitus, Avatud Meele Instituut, 200 tundi
(2015)
 Graafiline visualiseerimine (2013)
 Moscow Center of NLP in Education, Meta Leadership (2006)
 NLP University (USA), NLP treeneriks kvalifitseerumine (2002)
 Robert Dilts Institute, süsteemne mõtlemine organisatsioonis (1999 .a.)
 Suhtlemistreenerite väljaõppekursus (1997 – 1998)
 Psühhodraama väljaõppekursus (1994 – 1997)
 Efektiivsustreeningute väljaõppekursus (1993 .a.)
 NLP praktik ja meisterpraktik väljaõppekursus (1994 – 1997)
 Kunstiteraapia, loovustreeningute läbiviija väljaõppekursus (1995 – 1996)
 Pereteraapia, väljaõppekursus (1993 – 1997)
 Täiendõppekursused – psühhodiagnostika, juhtimise, meeskonnatöö, enesekehtestamise,
kriisipsühholoogia ja grupiteraapia alal (1993 – 1996), Kultuuriantropoloogia, IPC, Taani (1991)
Töökäik:
OÜ Crassula Grupp juhatuse liige, koolitaja, arengumeetodite looja (alates 2017)

MTÜ Eesti NLP Instituut, juhatuse esimees, koolitaja, NLP treener (alates 2002)
Eesti Kunstiakadeemia, külalisõppejõud (2019 – 2021)
MTÜ Vaikuseminutid keskendumisvõime ja heaoluprogrammide koolitaja (alates 2015)
Arengufirma Invicta kaastreener (2003-2008), KEA filiaali juhataja (1999 – 2000)
Koolitus- ja Konsultatsioonifirma AKKA OÜ juhatuse liige, koolitaja (1996 – 2006)
Pärnu Perenõuandla psühholoog, koolitaja (1993 – 1996)