Väärtused

Oma tegevuses juhindume põhiväärtustest:

 • HOOLIVUS

  Inimese väärtus tuleb ilmsiks, kui teda mõistetakse.

 • EESMÄRGIPÄRASUS

  Kui teame täpselt oma eesmärki, siis saame rakendada sobivaid ressursse ja tulemuslikult soovitu saavutada.

 • SÜSTEEMSUS

  Kõige paindlikuma reageerimisega inimene omab suurimat mõju süsteemile.

 • ARENG

  Pole läbikukkumisi, on vaid tagasiside – õppetund.

Eesti NLP Instituudis hoolime inimestest ja ühiskonnas toimuvast, protsesside mõistmise ja suunamise kaudu toetame süsteemselt ja eesmärgipäraselt arengut.

MEIE MISSIOON on aidata luua Eestis sellist ühiskonda, kuhu igaüks tahab kuuluda.

Selleks aitame oma koolituste kaudu leida inimestel uusi lahendusi isiklikuks ja tööalaseks arenguks ning pakume paindlikku ja õppija vajadusi arvestavat, kogemusliku ja rakendusliku suunitlusega täiendkoolitust elukestvaks õppeks.