Alanud on registreerimine NLP Praktiku taseme väljaõppekursusele nr. 46 (22.09.2023-13.04.2024)

NLP Praktiku taseme väljaõppekursus nr. 46

22.09.2023 – 13.04.2024

 

Kursuse maht: 192 tundi

Kursuse läbiviijad: rahvusvahelise NLP Trainer sertifikaadiga koolitajad Külli Loomann, Viive Einfeldt ja Ave Eero.

NLP Praktik 46. grupi juhendaja: Külli Loomann – 515 7658

Kursusele registreerumine alates 01.01.2023 kuni kohti jätkub:

registreerimine e-mailil nlpinstituut@nlpinstituut.ee

NLP Praktik väljaõppekursuse grupi suurus: 14 inimest

 

Mis on NLP? 

NLP kohta saab rohkem lugeda siit lehelt nlp.nlpinstituut.ee ja vaadata  meie videot “Mis on NLP?” YouTube’st ja meie tegemisi saate jälgida Facebookis Eesti NLP Instituut .

NLP ehk NEURO-LINGVISTILINE PROGRAMMEERIMINE on suunatud inimeseks olemise paljudele tasanditele. NLP sisaldab teadmisi ja oskusi käitumiskompetentsuse ja -paindlikkuse suurendamiseks, süsteemse ja strateegilise mõtlemise arendamiseks ning käitumise taga olevate protsesside mõistmiseks. NLP ei tähenda üksnes kompetentsust ja suurepäraseid tulemusi, vaid ka elutarkust ja tulevikunägemust.

NLP praktiku 46. väljaõppekuruse ajakava:
1.m. – 22.-24.09.2023
2.m. – 20.-22.10
3.m. – 10.-12.11
4.m. – 8.-10.12
5.m. – 12.-14.01.2024
6.m. – 16.-18.02
7.m. – 8.-10.03
8.m. – 12., 13.04

MOODULITE SISU leiate kodulehelt https://nlpinstituut.ee/koolitused/nlp_valjaoppe_kursused_oppekavad/  , valides NLP Praktiku väljaõppekursus

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1410 EUR + 20% km (282 EUR), kokku 1692 EUR

Kursuse eest on võimalik tasuda arve alusel osade kaupa, vastavalt koolituslepingus toodud maksegraafikule, mille igaüks ise saab endale sobivalt koostada.

Esimene makse peab toimuma hiljemalt esimese mooduli alguseks ja on ühtlasi lõplikuks kinnituseks kursusel osalemise kohta.

Hind sisaldab 23-päevast koolitust, õppematerjale ja kohvipause.

Koolituse toimumise koht: villa Wesset konverentsiruum, Supeluse 26, Pärnu

Kursuse toimumine moodulõppena:

Kursus koosneb 8-st moodulist, millest 7 moodulit on 3-päevast ja toimuvad reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus. Viimane, kaheksas moodul on 2-päevane ja toimub reedel ja laupäeval. Kõikidel moodulitel on koolituse toimumisajad järgmised:

REEDEL 12.00 – 18.00

LAUPÄEVAL 10.00 – 18.00

PÜHAPÄEVAL 9.30 – 14.00

Mõnikord juhtub, et mooduli toimumise ajal tuleb osalejal midagi ootamatut ette. Pakume läbi aastate osalejatele võimalust vahelejäänud moodulite või üksikute koolituspäevade järele tegemiseks, ilma lisatasuta, järgmises NLP Praktiku grupis.

NLP Praktiku taseme kursuse sihtgrupp

NLP väljaõppekursus annab vundamendi erinevate ametite pidamiseks ja kutseoskuste tulemuslikuks kasutamiseks, iseäranis kui amet on seotud otseselt inimestega töötamisega (näiteks: juht, ettevõtja, personalitöötaja, klienditeenindaja, õpetaja, sotsiaaltöötaja, massöör jne.).

 Kursuse õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 1. teadvustab oma tugevusi ja arenguavajadust;
 2. analüüsib oma uskumusi ja väärtushoiakuid ning neist tulenevat käitumist;
 3. kasutab oma teadvustamisvõimet ja analüüsioskust iseenda  juhtimisel;
 4. mõistab arengu ja muutuste süsteemset olemust;
 5. rakendab suhtlemisel teiste inimestega paindlikke eesmärgipäraseid sõnalisi ja mittesõnalisi käitumisviise;
 6. leiab olukordadele alternatiivseid ja loovaid  praktilisi lahendusi;
 7. rakendab teadlikult enese motivatsiooni ja -regulatsiooni;
 8. selgitab välja ja kasutab teisi inimesi mõjutavaid ning motiveerivaid tegureid;
 9. arendab oma kompetentsust meisterlike strateegiate mudeldamise abil.

Jooksvalt igas moodulis  analüüsitakse õpitu rakendamise kogemusi,  antakse vahetut tagasisidet ning analüüsitakse ja hinnatakse moodulite vahelist iseseisvat tööd.

Kursuse lõpumooduliks esitab iga osaleja vabas vormis kirjaliku lõputöö teemal „Mina ja NLP“, milles ta analüüsib kursusel õpitu rakendamisel saadud kogemusi. Viimasel moodulil teeb iga osaleja 15-minutilise esitluse vabalt valitud teemal.

Kursuse lõpetamisel saab osaleja:

 1. tõendi, kui kursuslane on läbinud vähem kui 85 % kogu kursusest;
 2. tunnistuse ja rahvusvahelise sertifikaadi, kui kursuslane on läbinud vähemalt 85 % kursuse mahust, omandanud NLP kontseptsioonid, mudelid, tehnikad ja oskused vastavalt

International Association of NLP Institutes (https://www.nlp-institutes.net/about/curricula

 

Tagasiside

Uudised