NLP Praktiku taseme väljaõppekursus nr. 45, mis toimub 13.01 – 26.08.2023 Pärnus, villa Wessetis

NLP Praktiku taseme väljaõppekursus nr. 45

13.01 – 26.08.2023

 

Kursuse maht: 192 tundi

Kursuse läbiviijad: rahvusvahelise NLP Trainer sertifikaadiga koolitajad Ave Eero, Viive Einfeldt ja Külli Loomann

NLP Praktik 45.grupi juhendaja: Ave Eero (mobiil 56464265)

Kursusele registreerumine alates 10.05.2022 kuni kohti jätkub: e-mailil nlpinstituut@nlpinstituut.ee

NLP Praktik väljaõppekursuse grupi suurus: 14 inimest

 

Mis on NLP? 

NLP kohta saab rohkem lugeda siit lehelt nlp.nlpinstituut.ee ja vaadata  meie videot “Mis on NLP?” YouTube’st ja meie tegemisi saate jälgida Facebookis Eesti NLP Instituut .

NLP ehk NEURO-LINGVISTILINE PROGRAMMEERIMINE on suunatud inimeseks olemise paljudele tasanditele. NLP sisaldab teadmisi ja oskusi käitumiskompetentsuse ja -paindlikkuse suurendamiseks, süsteemse ja strateegilise mõtlemise arendamiseks ning käitumise taga olevate protsesside mõistmiseks. NLP ei tähenda üksnes kompetentsust ja suurepäraseid tulemusi, vaid ka elutarkust ja tulevikunägemust.

 

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1410 EUR + 20% km (282 EUR), kokku 1692 EUR

Kursuse eest on võimalik tasuda arve alusel osade kaupa, vastavalt koolituslepingus toodud maksegraafikule, mille igaüks ise saab endale sobivalt koostada.

Esimene makse peab toimuma hiljemalt esimese mooduli alguseks ja on ühtlasi lõplikuks kinnituseks kursusel osalemise kohta.

Hind sisaldab 23-päevast koolitust, õppematerjale ja kohvipause.

 

Koolituse toimumise koht: villa Wesset konverentsiruum, Supeluse 26, Pärnu

 

Kursuse toimumine moodulõppena:

Kursus koosneb 8-st moodulist, millest 7 moodulit on 3-päevast ja toimuvad reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus. Viimane, kaheksas moodul on 2-päevane ja toimub reedel ja laupäeval. Kõikidel moodulitel on koolituse toimumisajad järgmised:

REEDEL 12.00 – 18.00

LAUPÄEVAL 10.00 – 18.00

PÜHAPÄEVAL 9.30 – 14.00

Mõnikord juhtub, et mooduli toimumise ajal tuleb osalejal midagi ootamatut ette. Pakume läbi aastate osalejatele võimalust vahelejäänud moodulite või üksikute koolituspäevade järele tegemiseks, ilma lisatasuta, järgmises NLP Praktiku grupis.

 

NLP Praktiku taseme kursuse sihtgrupp

NLP väljaõppekursus annab vundamendi erinevate ametite pidamiseks ja kutseoskuste tulemuslikuks kasutamiseks, iseäranis kui amet on seotud otseselt inimestega töötamisega (näiteks: juht, ettevõtja, personalitöötaja, klienditeenindaja, õpetaja, sotsiaaltöötaja, massöör jne.).

 

Kursuse õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 1. teadvustab oma tugevusi ja arenguavajadust;
 2. analüüsib oma uskumusi ja väärtushoiakuid ning neist tulenevat käitumist;
 3. kasutab oma teadvustamisvõimet ja analüüsioskust iseenda  juhtimisel;
 4. mõistab arengu ja muutuste süsteemset olemust;
 5. rakendab suhtlemisel teiste inimestega paindlikke eesmärgipäraseid sõnalisi ja mittesõnalisi käitumisviise;
 6. leiab olukordadele alternatiivseid ja loovaid  praktilisi lahendusi;
 7. rakendab teadlikult enese motivatsiooni ja -regulatsiooni;
 8. selgitab välja ja kasutab teisi inimesi mõjutavaid ning motiveerivaid tegureid;
 9. arendab oma kompetentsust meisterlike strateegiate mudeldamise abil.

 

MOODULITE SISU JA TOIMUMISAJAD

I moodul: NLP alusprintsiibid

13.-15.01.2023

Sisu:

NLP  teoreetiline alus, seos teiste distsipliinidega ja arengulugu

Diltsi süsteemne arengu ja muutuste kontseptsioon

Meeled ja meelesüsteemid, neist tulenevad erinevused

Meelte terasuse arendamine ja kasutamine

 

II moodul: Tajufiltrid ja sisemised programmid

10.-12.02.2023

Sisu:

Metaprogrammid kui kogemuse filtrid, nende mõju otsustele ja valikutele

LAB (keele ja käitumise)  profiilid ning nende praktilised kasutamisvõimalused motiveerimisel ja motivatsiooni hoidmisel 21.sajandil

Aeg, individuaalne ajakäsitus, oma tegevuste juhtimine ajas

 

III moodul: Oma sisemaailma valitsemine ja seisundite juhtimine

03.-05.03.2023

Sisu:

Elutähtsad oskused (teadlikkus, enesejuhtimine ja psühholoogiline paindlikkus) ja nende arendamine

Emotsioonid, emotsionaalne intelligentsus ja emotsionaalsete seisundite valdamine

Uskumuste väljaselgitamine, kasulike uskumuste jõustamine ja piiravate uskumuste muutmine

 

IV moodul: Eesmärgid ja väärtused

31.03.-02.04.2023

Sisu:

Maailmapilt, identiteet, mina-terviklikkus

Elu juhtivad väärtused ja väärtushierarhiad

Elu ülesanne ehk missioon tähendusliku elu loomisel

Sihid, eesmärgid ja nende hästiformuleeritud püstitamine

 

V moodul: Keele vägi

21.-23.04.2023

Sisu:

Sõna kui reaalse kogemuse looja, keele väestamine

Keele „metamudel“ ja selle kasutamisvõimalused selguse loomiseks

„Miltoni mudel“ – kõnekujundite, metafooride  ja lugude eesmärgipärane kasutamine

 

VI moodul: Positiivsed suhted ja usalduse loomine

12.-14.05.2023

Sisu:

Tähelepanuseisundid ja meeleseisundid, teadlik loomine ja praktilised kasutamisvõimalused

Positiivsete suhete kujundamise ja suhtlemispaindlikkuse arendamine

Usaldussuhte loomine ja hoidmine

 

VII moodul: Mõtlemise ja käitumise strateegiad ja mudelid

02.-04.06.2023

Sisu:

Erinevate  strateegiate (õpi-, motivatsiooni-, käitumise-, loovuse jm) avastamine ja tõhusamaks muutmine

Oskuste(vm õnnestumisstrateegiate) mudeldamise elemendid ja mudeldamise protsess

Mudelite praktiline kasutamine

VIII moodul: Esinemismeisterlikkus

25.-26.08.2023

Sisu:

Mõjus esitlus, ettevalmistus, ülesehitus, sõnumi edastamine

Esinemiseks valmistumine ja oma seisundi hääletamine

Auditooriumi seisundi mõjutamine sõnumi võimendamiseks

Lõputöö esitlus

 

Jooksvalt igas moodulis  analüüsitakse õpitu rakendamise kogemusi,  antakse vahetut tagasisidet ning analüüsitakse ja hinnatakse moodulite vahelist iseseisvat tööd.

 

Kursuse lõpumooduliks esitab iga osaleja vabas vormis kirjaliku lõputöö teemal „Mina ja NLP“, milles ta analüüsib kursusel õpitu rakendamisel saadud kogemusi. Viimasel moodulil teeb iga osaleja 15-minutilise esitluse vabalt valitud teemal.

 

Kursuse lõpetamisel saab osaleja:

 1. tõendi, kui kursuslane on läbinud vähem kui 85 % kogu kursusest;
 2. tunnistuse ja rahvusvahelise sertifikaadi, kui kursuslane on läbinud vähemalt 85 % kursuse mahust, omandanud NLP kontseptsioonid, mudelid, tehnikad ja oskused vastavalt

International Association of NLP Institutes (https://www.nlp-institutes.net/about/curricula

Tagasiside

Uudised