Käimasoleva NLP Praktiku väljaõppekursuse nr 44 moodulite toimumisajad

NLP PRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS nr. 44

23 päeva, kokku 192 tundi

Kursus toimub Villa Wesseti konverentsiruumis, Pärnus, Speluse 26. Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani (reedel 12.00-18.00, laupäeval 10.00-18.00, pühapäeval 9.30-14.00), ühel nädalavahetusel kuus.

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse nr 44 moodulite TEEMAD ja toimumise ajad:

I moodul: 18.-20.03.2022

 • NLP suund lahendustele ja tulemustele – NLP aluseks olevad põhiprintsiibid;
 • muutuste ja arengu loogilised tasandid;
 • kuidas me loome oma kogemusi – kogemuse ülesehitus;
 • meelesüsteemid, nende personaalsed eelistused, omadused ja mõju elus

II moodul: 22.-24.04.2022

 • Isiksuse stiil ja metaprogrammid – isiksuse metaprogrammid;
 • eristusstiilide välja selgitamine;
 • LAB Profile ja selle rakendusvõimalused töö kontekstis;
 • sobivad „meeleseisundid“ ja nende loomine;
 • personaalne ajakäsitlus ning ajaliin; ajajuhtimise sisemised võimalused;
 • tähenduse ja konteksti uuestimääratlemine

III moodul: 20.-22.05.2022

 • Uskumused ja tundelukud;
 • piiravate uskumuste väljaselgitamine ning asendamine kasulike uskumustega;
 • seisundite juhtimine ja emotsionaalne intelligentsus – „ankurdamise“ tehnika;
 • positiivsete kogemuste ja seisundite “ankurdamine”;
 • negatiivsete kogemuste muutmine ja neutraliseerimine;
 • ebamugavate tunnete, valu vm “ravimine”;
 • oma siseseisundite juhtimine

IV moodul: 10.-12.06.2022

 • Isikliku mõjukuse allikad – väärtuste väärtuslikkus;
 • minu elu juhtivad väärtused;
 • minu identiteet, roll ja missioon;
 • hästiformuleeritud eesmärkide püstitamine;
 • NLP kasulikud raamistikud; raamistike vahetamine tähenduse muutmiseks ja nende kaudu juhtimine;

V moodul: 26.–28.08.2022

 • Keele mõjujõud ja mõjutamine keele abil – keelemaagia olemus ja struktuur;
 • NLP metamudel puuduoleva info leidmiseks; “viie sõrme meetod” sõnumi täpsustamiseks;
 • Miltoni mudeli tähendus, sisu ja praktiline kasutamine mõjuvuse tõstmiseks;
 • metafoorne keel; metafooride ja lugude loomise kunst;
 • keelelise meisterlikkuse arendamine

VI moodul: 16.-18.09.2022

 • Usalduse, koostöö ja kooskõla loomine suhetes – inimestega sobitumise viisid (alateadliku) usaldussuhte loomiseks;
 • kooskõla ja terviklikkus;
 • rapporti tasandid ja saavutamise viisid;
 • tajupositsioonid ja nende kasutamise mõju;
 • kasulikud fookused

VII moodul: 14.-16.10.2022

 • Strateegiad ja praktiliste mudelite loomine – “mudeldamine” ja praktiliselt kasutatavate mudelite loomine;
 • strateegia tähendus ja mõju tulemuse loomisel (õnnestumine-ebaõnnestumine);
 • enda ja teiste mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate väljaselgitamine;
 • Walt Disney loovstrateegia kasutamine

VIII moodul: 11.-12.11.2022

 • NLP oskuste integreerimine, esitlemine ja esinemine – mõjus esinemine;
 • esinemishirmust jagu saamine;
 • esinemise ülesehitus;
 • suurepäraseks esinejaks kujunemise etapid;
 • oma õnnestumiste mudeldamine

NLP PRACTITIONER TASEME VÄLJAÕPPEKURSUSE LÕPETANU:

 • oskab efektiivsemalt juhtida iseennast ja teisi;
 • omab suuremat suhtlemiskompetentsust;
 • on loovam praktiliste lahenduste leidmisel;
 • omab coachi „tööriistakasti“ – kasulikud mudelid küsimuste esitamiseks, tagasisidestamiseks ja seisundite aktiveerimiseks.

KOOLITUSE VORM:

Õppimine ja oskuste omandamine toimub kogemuslikult, interaktiivsete loengute, demonstratsioonide ja superviseeritud harjutuste kaudu. Koolitusel osalejad saavad palju praktilisi kogemusi selleks, et NLP oskused muutuksid käitumise loomulikuks osaks. Koolituse vorm toetab kiiret õppimist ja ideede jagamist vabas, loovas ning mõnusas õhkkonnas. Meil, Eesti NLP Instituudis, saate kursuse lõpetamisel rahvusvaheliselt tunnustatud NLP Practitioner sertifikaadi.

 KOOLITUSE RAHALINE VÄÄRTUS OSALEJALE:

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse kokku 8 mooduli hind osalejale on 1410 EUR + 20% km (282 EUR), kokku 1692 EUR. Hind sisaldab 23-päevast koolitust, õppematerjale ja kohvipause. Kursuse eest on võimalik tasuda arve alusel osade kaupa, vastavalt koolituslepingus (saadame registreerumise korral igale osalejale ca 1 kuu enne koolituse algust) toodud maksegraafikule, mille igaüks ise saab endale sobivalt koostada.

KOOLITUSE LÄBIVIIJAD:

Rahvusvahelist NLP Trainer sertifikaati omavad NLP treenerid Viive Einfeldt – 5121864 – 44.nda NLP Praktiku väljaõppekursuse juhendaja

Ave Eero – 56464265

Külli Loomann – 515 7658

NLP Praktiku kursuse õppekavaga saad tutvuda: https://nlpinstituut.ee/koolitused/nlp_valjaoppe_kursused_oppekavad/

Kursuse pikkus 23 päeva, kokku 192 tundi.

Tagasiside

Uudised