Eriolukorra ajal viisime kontaktõppelt distantsõppele pooleliolevad NLP kursused

Kõik pooleliolevad NLP kursused jätkavad distantsõppena kuni eriolukorra lõpuni.
Kolime oma koolitused üle online. Antud juhul on tegemist veebikeskkonnas reaalajas toimuva koolitusega.
Selleks vajavad osalejad arvutit, millega saab kasutada kaamerat ja mikrofoni.
Kõik ülejäänud olulise info saadab koolitaja osaleja e-mailile enne järgmise mooduli algust.
Palume järgida koolitaja korraldusi, et saaksime teha parima koolituse, kus kasutegur koolitatavale maksimaalne, mis hetkel võimalik.

Tagasiside

Uudised