28.09.2018 alustas NLP Praktiku 37. väljaõppekursus

NLP PRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS nr. 37 
23 päeva, kokku 192 tundi

Kursus toimub hubases villa Wessetis, Pärnus asukoha link.

Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani (reedel 12.00-18.00, laupäeval 10.00-18.00, pühapäeval 9.30-14.00), ühel nädalavahetusel kuus.

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse nr 37 moodulite TEEMAD (järjekord varasemaga võrreldes muutunud) ja toimumise ajad:

I moodul: 28.-30.09.2018

 • NLP suund lahendustele ja tulemustele – NLP aluseks olevad põhiprintsiibid;
 • muutuste ja arengu loogilised tasandid;
 • kuidas me loome oma kogemusi – kogemuse ülesehitus;
 • meelesüsteemid, nende personaalsed eelistused, omadused ja mõju elus

II moodul: 26.-28.10.2018

 • Isiksuse stiil ja metaprogrammid – isiksuse metaprogrammid;
 • eristusstiilide välja selgitamine;
 • LAB Profile ja selle rakendusvõimalused töö kontekstis;
 • sobivad „meeleseisundid“ ja nende loomine;
 • personaalne ajakäsitlus ning ajaliin; ajajuhtimise sisemised võimalused;
 • tähenduse ja konteksti uuestimääratlemine

III moodul: 16.-18.11.2018

 • Uskumused ja tundelukud;
 • piiravate uskumuste väljaselgitamine ning asendamine kasulike uskumustega;
 • seisundite juhtimine ja emotsionaalne intelligentsus – „ankurdamise“ tehnika;
 • positiivsete kogemuste ja seisundite “ankurdamine”;
 • negatiivsete kogemuste muutmine ja neutraliseerimine;
 • ebamugavate tunnete, valu vm “ravimine”;
 • oma siseseisundite juhtimine

IV moodul: 14.-16.12.2018

 • Isikliku mõjukuse allikad – väärtuste väärtuslikkus;
 • minu elu juhtivad väärtused;
 • minu identiteet, roll ja missioon;
 • hästiformuleeritud eesmärkide püstitamine;
 • NLP kasulikud raamistikud; raamistike vahetamine tähenduse muutmiseks ja nende kaudu juhtimine;

V moodul: 11.-13.01.2019

 • Keele mõjujõud ja mõjutamine keele abil – keelemaagia olemus ja struktuur;
 • NLP metamudel puuduoleva info leidmiseks; “viie sõrme meetod” sõnumi täpsustamiseks;
 • Miltoni mudeli tähendus, sisu ja praktiline kasutamine mõjuvuse tõstmiseks;
 • metafoorne keel; metafooride ja lugude loomise kunst;
 • keelelise meisterlikkuse arendamine

VI moodul: 22.-24.02.2019

 • Usalduse, koostöö ja kooskõla loomine suhetes – inimestega sobitumise viisid (alateadliku) usaldussuhte loomiseks;
 • kooskõla ja terviklikkus;
 • rapporti tasandid ja saavutamise viisid;
 • tajupositsioonid ja nende kasutamise mõju;
 • kasulikud fookused

VII moodul: 22.-24.03.2019

 • Strateegiad ja praktiliste mudelite loomine – “mudeldamine” ja praktiliselt kasutatavate mudelite loomine;
 • strateegia tähendus ja mõju tulemuse loomisel (õnnestumine-ebaõnnestumine);
 • enda ja teiste mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate väljaselgitamine;
 • Walt Disney loovstrateegia kasutamine

VIII moodul: 26.-27.04.2019

 • NLP oskuste integreerimine, esitlemine ja esinemine – mõjus esinemine;
 • esinemishirmust jagu saamine;
 • esinemise ülesehitus;
 • suurepäraseks esinejaks kujunemise etapid;
 • oma õnnestumiste mudeldamine
 • KOOLITUSE LÄBIVIIJAD:Rahvusvahelist NLP Trainer sertifikaati omavad NLP treenerid
  Ave Eero – 5646 4265
  Viive Einfeldt – 512 1864
  Külli Loomann – 515 7658

Tagasiside

Uudised