Alanud on registreerimine sügisel 2019 Tallinnas ja Pärnus toimuvale 3-päevasele koolitusele ENNASTVALDAV ÕPETAJA / KOOLITAJA

ENNASTVALDAV ÕPETAJA/KOOLITAJA

Praktiline koolitus, 34 ak tundi (24 auditoorset +10 iseseisva töö tundi), 3 päeva

KOOLITUSE KIRJELDUS

Oodatav tulemus: koolituse läbinud osaleja määratleb enda sisemised ressursid ja piirangute ületamise võimalused ja valib sobiva viisi isikliku mõjujõu rakendamiseks elulistes situatsioonides.

Tavapäraselt märkame seda, mis toimub meie ümber, aga tunduvalt vähem omame selgust sellest, mis toimub meie sees ja millist mõju see avaldab. Enesevaldamine sisaldab iseenda kui inimese tundmaõppimist, ennast kõrvalt vaatamise oskust, oma mõtete, emotsioonide, hoiakute ja keelevalikute teadvustamist ning reguleerimist.

 Grupi suurus: kuni 20 inimest

Koolituse läbiviijad: Ave Eero (tel 56464265) ja Viive Einfeldt (tel 5121864)

Toimumise koht Tallinnas: Bliss konverentsikeskus, ruum „Headus“, Mustamäe tee 17, Tallinn

Toimumise koht Pärnus: Villa Wesset konverentsiruum, Supeluse 26, Pärnu

Toimumisaeg Tallinnas: 18. september 2019; 16. oktoober 2019; 6. november 2019, 10.00 – 17.15

Toimumisaeg Pärnus: 19. september 2019; 17. oktoober 2019; 7. november 2019, 10.00 – 17.15

Registreerimine e-mailil: nlpinstituut@nlpinstituut.ee Registreerimistähtaeg: 10.09.2019 või kuni kohti jätkub. Kursusel osalemise tasu: 300 + 60 (km), kokku 360 eurot.

 

PROGRAMM

 1. september 2019 (Tallinn) /19.september 2019 (Pärnu): ENESETEADLIKKUS

Õpiväljundid: Osaleja määratleb enda sisemised ressursid ja piirangute ületamise võimalused ja arvestab arengu seaduspärasusi.

Käsitletavad teemad:

 • Muutuste loomise seaduspärasused
 • Isiklikku mõjujõudu toetavad ja piiravad eeldused
 • Juhindumine isiklikust väärtuste kompassist
 • Emotsionaalne vastupidavus

Sissejuhatav harjutus; Grupiarutelud; Harjutused väikestes rühmades ja paarides; Eneseanalüüs

 1. oktoober 2019 (Tallinn) /17.oktoober 2019 (Pärnu): KEELETEADLIKKUS

Õpiväljundid: Osaleja analüüsib mõtlemise ja keele osa oma mõjujõu suurendamisel; rakendab küsimusmõtlemist.

Käsitletavad teemad:

 • Keele mõjujõud
 • Sisemine ja väline keel
 • Keele võimalused ressursside kättesaamisel
 • Küsimusmõtlemine

Eneseanalüüs ja grupiarutelu; Juhtumite analüüs; Tehnikate demonstratsioon ja rakendamine; Harjutused väikestes rühmades ja paarides

 1. november 2019 (Tallinn) /7.november 2019 (Pärnu): SUHETE TEADLIKKUS

Õpiväljundid: Osaleja võrdleb enesevaldamise strateegiaid; oskab kasutada vähemalt kolme erinevat viisi oma seisundi muutmiseks, valib sobiva viisi isikliku mõjujõu rakendamiseks elulistes situatsioonides.

Käsitletavad teemad:

 • Isiklik mõjujõud suhetes
 • Kõrvaltvaataja pilgu rakendamine
 • Enesevaldamist toetavad viisid igapäevaelus
 • Teekond soovitud tulemusteni

Eneseanalüüs ja grupiarutelu; Juhtumite analüüs; Tehnikate demonstratsioon ja rakendamine; Harjutused väikestes rühmades ja paarides

Tagasiside

Uudised