NLP PRAKTIK väljaõppekursuse 35.rühm alustas 22.septembril 2017

NLP PRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS nr. 35
23 päeva, kokku 192 tundi

Kursus toimub hubases villa Wessetis, Pärnus asukoha link. Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani (reedel 12.00-18.00, laupäeval 10.00-18.00, pühapäeval 9.30-14.00), ühel nädalavahetusel kuus.

TEEMAD:

I moodul: 22.-24.09.2017

 • NLP suund lahendustele ja tulemustele – NLP aluseks olevad põhiprintsiibid;
 • kuidas me loome oma kogemusi – kogemuse ülesehitus;
 • meelesüsteemid, nende personaalsed eelistused, omadused ja mõju elus

II moodul: 13.-15.10.2017

 • Usalduse, koostöö ja kooskõla loomine suhetes – inimestega sobitumise viisid (alateadliku) usaldussuhte loomiseks;
 • kooskõla ja terviklikkus;
  sobivad „tööseisundid“ ja nende loomine;
 • spetsiifilised vaatenurgad – tajupositsioonid ja nende kasutamise mõju

III moodul: 10.-12.11.2017

 • Isikliku mõjukuse allikad – väärtuste väärtuslikkus;
 • minu elu juhtivad väärtused;
 • minu identiteet, roll ja missioon;
 • hästiformuleeritud eesmärkide püstitamine;
 • NLP kasulikud raamistikud; raamistike vahetamine tähenduse muutmiseks ja nende kaudu juhtimine;
 • oma siseseisundite juhtimine

IV moodul: 8.-10.12.2017

 • Keele mõjujõud ja mõjutamine keele abil – keelemaagia olemus ja struktuur;
 • NLP metamudel puuduoleva info leidmiseks; “viie sõrme meetod” sõnumi täpsustamiseks;
 • Miltoni mudeli tähendus, sisu ja praktiline kasutamine mõjuvuse tõstmiseks;
 • metafoorne keel; metafooride ja lugude loomise kunst;
 • keelelise meisterlikkuse arendamine

V moodul: 12.-14.01.2018

 • Seisundite juhtimine ja emotsionaalne intelligentsus – „ankurdamise“ tehnika;
 • positiivsete kogemuste ja seisundite “ankurdamine”;
 • negatiivsete kogemuste muutmine ja neutraliseerimine;
 • ebamugavate tunnete, valu vm “ravimine”;
 • personaalne ajakäsitlus ning ajaliin; ajajuhtimise sisemised võimalused

VI moodul: 16.-18.02.2018

 • Strateegiad ja praktiliste mudelite loomine – “mudeldamine” ja praktiliselt kasutatavate mudelite loomine;
 • strateegia tähendus ja mõju tulemuse loomisel (õnnestumine-ebaõnnestumine);
 • enda ja teiste mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate väljaselgitamine;
 • Walt Disney loovstrateegia kasutamine

VII moodul: 16.-18.03.2018

 • Isiksuse stiil ja metaprogrammid – isiksuse metaprogrammid;
 • eristusstiilide välja selgitamine;
 • LAB Profile ja selle rakendusvõimalused töö kontekstis;
 • muutuste ja arengu loogilised tasandid;
 • piiravate uskumuste väljaselgitamine ning asendamine kasulike uskumustega;
 • tähenduse ja konteksti uuestimääratlemine

VIII moodul: 06.-07.04.2018

 • NLP oskuste integreerimine, esitlemine ja esinemine – mõjus esinemine;
 • esinemishirmust jagu saamine;
 • esinemise ülesehitus;
 • suurepäraseks esinejaks kujunemise etapid;
 • oma õnnestumiste mudeldamine

NLP PRACTITIONER TASEME VÄLJAÕPPEKURSUSE LÕPETANU:

 • oskab efektiivsemalt juhtida iseennast ja teisi;
 • omab suuremat suhtlemiskompetentsust;
 • on loovam praktiliste lahenduste leidmisel;
 • omab coachi „tööriistakasti“ – kasulikud mudelid küsimuste esitamiseks, tagasisidestamiseks ja seisundite aktiveerimiseks.

KOOLITUSE VORM:

Õppimine ja oskuste omandamine toimub kogemuslikult, interaktiivsete loengute, demonstratsioonide ja superviseeritud harjutuste kaudu. Koolitusel osalejad saavad palju praktilisi kogemusi selleks, et NLP oskused muutuksid käitumise loomulikuks osaks.
Koolituse vorm toetab kiiret õppimist ja ideede jagamist vabas, loovas ning mõnusas õhkkonnas.
Meil, Eesti NLP Instituudis, saate kursuse lõpetamisel rahvusvaheliselt tunnustatud NLP Practitioner sertifikaadi.

KOOLITUSE RAHALINE VÄÄRTUS OSALEJALE:

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse kokku 8 mooduli hind osalejale on 1410 EUR + 20% km (282 EUR), kokku 1692 EUR. Hind sisaldab 23-päevast koolitust, õppematerjale ja kohvipause.
Kursuse eest on võimalik tasuda arve alusel osade kaupa, vastavalt koolituslepingus (saadame registreerumise korral igale osalejale ca 1 kuu enne koolituse algust) toodud maksegraafikule, mille igaüks ise saab endale sobivalt koostada.

KOOLITUSE LÄBIVIIJAD:

Rahvusvahelist NLP Trainer sertifikaati omavad NLP treenerid
Ave Eero – 5646 4265
Viive Einfeldt – 512 1864
Külli Loomann – 515 7658

Tagasiside

Uudised